วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Took-ka-Ta: เตรียมสอบวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง

Took-ka-Ta: เตรียมสอบวิชารัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง: "สรุป เนื้อหาเตรียมสอบรัฐธรรมนูญ อ.พัฒนะ เรือนใจดี มร.ขอนแก่น รุ่น ๕ ๑. คำถามข้อสอบไล่ มีประเด็นไหนของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่ท..."

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น